NYTT KURSUPPLÄGG – Individuell kurs

Unikt upplägg med många fördelar, stor flexibilitet och tillgänglighet Läs mer om upplägget på denna sida

Vi har under de senaste åren inte kunnat bemöta efterfrågan utan dessvärre fått tacka nej till många som velat gå kurs eftersom vi har haft för få kurser och för långt mellan dem. Dessutom har vi under åren i regel sagt nej till privatlektioner.

Med denna bakgrund kommer vi erbjuda ett nytt individuellt kursupplägg för att i första hand hjälpa hundägare med unghundar att börja rätt oavsett om vi har kurser igång eller inte.

Upplägget består av tre individuella lektioner på ungefär en halvtimme med förberedande teori inför varje lektion i ett paket. Inför varje lektion skickas det ut en text med tillhörande videoklipp för förarna att förbereda sig med inför den praktiska delen av lektionen. Detta ger förarna en möjlighet att i lugn och ro innan varje lektion läsa sig in på hur vi arbetar, varför vi gör på ett visst sätt och vad som ska jobbas på under kommande lektion.