Välkommen till vår Individuella kurs!

Under kommande tre kurstillfällen kommer vi tillsammans arbeta för att du och din hund ska få bästa möjliga start. Målet med denna kurs är att ge er verktygen som behövs för att kunna börja lägga en bra grund till relation mellan förare och hund.

Vi driver en Hundägarskola vilket innebär att vårt fokus ligger på dig som förare! Vi vet att om vi kan lära föraren att göra rätt kommer också hunden både förstå och lyssna på sin förare. 

Den viktigaste delen av kursen sker här i teorin och själva förberedelserna för den praktiska delen av kursen. Att som förare ändra på sig är inte enkelt, lägger man då till att man ska göra detta samtidigt som man fokuserar på sin hund och försöker ta in ny kunskap blir det svårt för de flesta.  

Efter att ha haft kurser i 13 år ser vi tydligt vilka som enklast och snabbast lyckas med sin hund och vill dela med oss av det till er från start. 

Bäst utveckling har de förare som förstår teorin och kan omsätta den i praktiken.  

Låter kanske enkelt och självklart men vi vill verkligen understryka vikten av att bli trygg i teorin. Är man osäker på någon del eller inte förstår varför man ska göra på ett visst sätt ser vi på alla förare att de låter muskelminnet ta över och gör som de brukat göra så fort det blir lite svårt eller stressigt. Att omsätta teorin i praktik är lite mer individuellt då vissa har enklare att ta till sig instruktioner och ändra sitt agerande medan andra som kanske har lite sämre motorik har lite svårare. Men även här ser vi att det är mycket enklare när man har klart för sig hur man ska agera i specifika situationer. 

Så för att få ut maximalt av denna kurs och få så bra kvalitet som möjligt på den praktiska träningen måste ni förstå teorin inför varje gång. Nöj er inte med att bara läsa den och tro att ni förstår. Tänk igenom vad ni har läst och fundera på om ni förstår det tillräckligt för för att förklara för någon annan. Är ni riktigt ambitiösa kanske ni till och med försöker förklara det för någon annan. Då kommer det bli väldigt tydligt vad ni behöver tänka över en gång till eller fråga om inför eller på själva lektionen.

Ni behöver däremot inte träna på sakerna från veckans teori före själva lektionen, det kan vi göra tillsammans och att ni sedan tränar vidare under veckan till nästa lektion. Men vi kan inte nog understryka att ni kommer lyckas mycket bättre och enklare om ni är väl förberedda på vad och varför vi gör de sakerna vi kommer att göra när vi ses.

Nu till själva teorin inför gång 1. 

Vad är en bra relation till sin hund? 

Till att börja med behöver vi bli tydliga i vad vi ser målet med vår verksamhet är och hur vi ser på vad en lydig hund är. Vårt mål med våra egna hundar och vad vi vill hjälpa andra med är vad vi brukar säga är “att få en bra relation till sin hund”. En bra relation i vår värld är att vi alltid ska kunna få vår hund framåt och positiv om något inträffar som den tycker är läskigt och vi ska alltid kunna få den att bryta ett betende/aktivitet oavsett vad det är och under vilken störning. När vi har dessa två motpoler i alla lägen har vi en bra relation.

Alldeles för många hundägare och instruktörer för den delen har en tendens att vilja dela upp en hund i massa moment eller situationer istället för att titta på helheten. Det kan vara man tycker allting fungerar bra men min hund kommer inte när jag kallar, man kan tycka att ens hund är väldigt lydig så länge det inte kommer några bilar för att då skäller den efter dem. När man har förminskat hunden till ett antal olika moment börjar man söka hjälp för dessa moment och vissa tränare är inte sena till att hoppa på utan börjar erbjuda “inkallnings-kurser” osv. I regel är detta inte en framgångsrik väg då den missar att all träning eller relationer mellan två individer baseras på förtroende/kärlek och respekt. En hund är aldrig lydigare eller har en bättre relation till sin förare än när den är som “sämst”. Folk tar ofta fel på en snäll hund som inte drivs av vissa störningar för en lydig hund och sen tror att man bara har något “moment-problem” när det snarare är så att det är först när ni utsätts för störningnen som ni kommer se hur stort förtroende och respekt er hund har för er.     

Vi måste också förklara hur vi ser på vissa begrepp och vad de betyder för oss.

  • Inlärning, när en hund lär sig något den aldrig har kunnat. T.ex. sitt för valp som aldrig suttit på kommando.
  • Lydnad, när en hund ska göra något som den kan man även om det finns störningar och lockelser som är mer intressanta än kanske förarens kommando. När hunden släpper fokus på störningen och utför det vi önskar att den gör, då är det lydnad. Helt enkelt när hunden gör vad vi vill även om den själv kanske hellre hade sprungit efter bollen, katten, bilen, etc. Detta ska inte blandas ihop med tävlingslydnad då man under tävlingslydnad gör inövande moment där störningar begränsas och kontrolleras. För oss är detta mer dressyr än vad det är lydnad även om det kan vara en imponerande och rolig aktivitet.

Sammanfattning

En relation bygger på förtroende/kärlek och respekt och en bra relation har man när man alltid kan få igång sin hund om den blir låg och att man alltid kan få sin hund att sluta med ett oönskat betende. 

Hur når vi en bra relation? 

Vi som människor har två stora egenskaper som försvårar för oss när vi arbetar med djur. Till skillnad från alla andra varelser har vi en överlägsen förmåga att kommunicera och ha en tidsuppfattning. Det kan låta lite krångligt men det kommer bli tydligt.

Kommunikation 

Människan är fostrad till att vara otydlig för att det anses artigt och diplomatiskt. Inget man brukar reflektera över men fundera över hur ni pratar till andra under en dag. Går ni runt och bara pratar i absoluta termer JA, NEJ, BRA, DÅLIGT, osv eller målar ni ut ert budskap eller till och med lindar in det för att det inte ska tas för hårt av mottagaren? Fundera gärna också över hur andra i er närhet uttrycker sig och hur ni uppfattar en vältalig diplomatisk person kontra en väldigt rak och kanske till och med lite plump person så kommer ni förstå vad vi menar. Problemet detta medför är att vi försöker interagera med djur på samma sätt och om ni nu börjar tänka “men inte jag väl” fundera över följande meningar och om ni någonsin sagt de till er hund och vad egentligen var en rimlig förväntan på “svar”?

  • Fido, Vad gör du?
  • Fido, Vad har jag sagt till dig?

Hundar är underbara djur som kan klara otroliga saker men för att lyckas måste vi skapa en dialog och kommunikation på deras sätt och inte vårt. Deras sätt kan liknas vid en dator som också kan utföra otroligt mycket men  i grunden är uppbyggd av ettor och nollor. 

På samma sätt fungerar hundens kommunikation, 

  • Grönt ljus (etta, beröm, kärlek, positiv) 
  • Rött ljus (nolla, negativ, krav)  

Med dessa tydliga signaler blir kommunikationen både enkel och kraftfull men när vi försöker kommunicera på vårt mänskliga  sätt vi är vana vid blir vi dessvärre bara Gula.  

Tidsuppfattning 

Hunden finns i nuet. Vilket innebär att allt den upplever, förstår, registrerar, etc kopplar den till tillfället den befinner sig i till skillnad från oss som kan både prata om och förstå vad som händer just nu lika väl som vad som hände igår. Ett exempel kan vara att vi kan säga till en förare efter en lektion att personen i fråga har gjort ett riktigt bra jobb idag men ska tänka på följande medan om vi går till hunden och försöker göra samma sak efter lektionen kommer inte förstå något. Tänk på detta när ni tränar med hunden och till exempel när ni ska berömma den. Ett annat exempel är att bli arg på hunden som stack när den kom tillbaka, då är föraren arg när hunden kommer tillbaka för hunden kopplar förarens agerande till just där och då inte att den rymde två timmar tidigare. Detta kommer bli tydligt längre fram i kursen men det är viktigt för er att förstå det så ni förstår varför vi berömmer vid vissa tillfällen och inte vid andra. 

Sammanfattning

Hundar är enkla att kommunicera med så länge vi gör det på deras vis med tydlighet genom Grönt och Rött ljus och inte på människors vis som av en hund upplevs som gult och otydligt. Hunden finns i nuet och kopplar ert gröna eller röda ljus till den situation den befinner sig i just där och då och inte något som hände en stund sen oavsett om stunden var nyligen eller inte.  

Vad hindrar oss? 

Nu har vi gått igenom vad vi vill uppnå och hur vi ska uppnå det men vad är det som gör det svårt? Vår utmaning som hundförare för att få en vad vi kallar för lydig hund är störningar som är kopplade till hundens tre drifter. När vi utsätts för något som väcker dessa drifter hos hunden prövas vår relation till det yttersta och det är här det blir en tydlig skillnad på vad som är en “snäll” hund och en lydig hund. Den snälla hunden fungerar utmärkt fram tills den utsätts för en av dessa drifter medan den lydiga klarar att motstå frestelsen och lyssnar på sin förare trots frestelsen. 

Alla hundar har dessa tre drifter om än i varierande omfattning. Under många generationers avel har vi förstärkt vissa drifter och försvagat andra beroende på vad hunden ska användas till. Det finns även individuella skillnader inom rasen och även inom en och samma kull. Hur stark en viss drift är kan kopplas rakt till hur mycket som kommer krävas av föraren för att kunna hantera den. Gemensamt för alla tre drifter är att de kommer från överlevnad, utan dessa drifter hade inte en vild flock klarat sig och därför är de djupt rotade i våra hundar trots domesticering.

Jaktlust

En flock behöver jaga för att äta och äta för att överleva. Mat i sig är inte en drift då jaktlusten kan få en hund att lämna ett byte för jakten då den är så djupt rotad.  

Könsdrift

I en flock behöver individer paras för att flocken ska föryngras och leva vidare. 

Aggression

Flocken måste kunna försvarar och hållas ordning i för att kunna klara sig. 

Lika naturliga som dessa drifter är hos våra hundar lika naturligt är att kontrollera dem även om det är svårare för oss människor än för flockmedlemmarna själva. Tittar på flockdjur så är aveln väldigt styrd i flocken och alla hanar kommer inte till bara för att tikarna löper. De jagar i flock och eller inte alls för att det krävs för att fälla byten stora nog för att föda flocken. Aggressionen i flocken hanteras och kontrolleras annars blir individer som inte hittar sin plats utstötta.

Vi som människor och hundförare kan hantera hunden drifter genom att jobba med både Grönt och Rött ljus. Det finns många ute i hundvärlden som förespråkar metoder och sätt som bara baseras på grönt ljus och att man aldrig ska ställa krav på sin hund. Metoder som ofta är baserade på positiv förstärkning, belöning, avledning och som i mångt och mycket handlar om att göra oss roligare, ha bättre belöning i leksak eller godis än störningen. Detta är metoder som man kan komma långt med och är fantastiska i inlärningssyfte men i regel fallerar när vi utsätts för någon av hundens drifter. För att kontrollera drifter kan vi inte arbeta med att få hunden till att välja något annat utan vi måste jobba med att få den till att välja bort och det kan vi endast göra med träning som består av kärlek (grönt ljust) OCH krav (rött ljus). 

Sammanfattning

Hundar har tre drifter, jaktlust, könsdrift och aggression. För att få en bra relation till vår hund måste vi lära oss att kontrollera dessa drifter vilket bara kan göras genom en avvägd balans mellan kärlek (Grönt ljus) och respekt (rött ljus).

Hur ska vi lyckas?

Det absolut viktigaste att komma ihåg när man tränar med hund är följande

  • Hunden bestämmer hur vi arbetar

Vi bestämmer vad vi ska göra och när vi ska göra det men det är alltid hunden som bestämmer hur vi ska göra det. Alla hundar är individer och alla har sina egenskaper. Vissa är tuffa andra rädda, vissa är pigga andra trötta, osv. och detta måste vi ta hänsyn till och anpassa hur vi tränar efter. För att göra det ännu krångligare kan våra hundar även ändras under sitt liv vilket gör att vi måste ändras med dem och hela tiden basera hur vi tränar på var vår hunds mentala status där och då. Vi kan ha en pigg, sprallig men vek tikvalp för att under första löpet förändras till att vara rädd för allt och alla och efter löpet bli en hård tuffing. Försöker vi att arbeta på samma sätt under dessa faser är det dömt att misslyckas. Vissa hundar kan variera i sitt sätt dag till dag medan andra är stabila livet genom. Det är inget vi vet på förhand utan måste alltid kunna läsa vår hund och anpassa hur vi tränar efter hur den är där och då. 

Exempel kan vara en pigg och sprallig hund kräver en lugn och stabil förare för att inte hälla bensin på brasan medan en trött och omotiverad hund kräver en mycket mer energisk och yvig förare för att vakna till. 

Detta är framförallt viktigt när vi kopplar tillbaka till föregående stycken med vad en bra relation är, hur vi kommunicerar med rött och grönt samt vad som krävs för att hantera en hunds drifter. 

Om en hund behöver stöd (Grönt ljus) då den kanske upplever att något är läskigt eller ska berömmas under en övning så är det hunden som avgör vad som är rätt mängd eller rätt utfört beröm. Om den inte reagerar eller till och med blir låg så har berömmet inte varit tillräckligt eller felaktigt. Skulle det däremot slå över och hunden blir överexalterad så har det varit för mycket.  

Om vi däremot vill att hunden ska sluta med något (Rött ljus) måste den få någon form av negativ påverkan i form av en tillsägelse eller korrigering. På samma sätt som ovan är det hunden som avgör hur det röda ljuset ska utföras. Bryr den sig inte alls är det för lite, blir den låg så är det för mycket. 

Förhållandet mellan Grönt och Rött?

En bra relation består av massor med kärlek och förtroende (grönt ljus) kantat av en liten ram av krav och respekt (rött ljus). Generellt kan man säga att målet är 95% Grönt och 5% Rött men måste anpassas av var på vägen man är och hundens mentalitet. En liten valp på sitt första kurstillfälle på en ny plats kanske inledningsvis behöver 99,9% grönt medan den treåriga problemhunden kanske inledningsvis måste ligga närmare 50-50 innan vi kan nå 95-5.

Sammanfattning

Hunden bestämmer alltid HUR vi jobbar. Den visar oss när vi är tydliga i vårt gröna och röda ljus och när den upplever oss som gula och otydliga. 

Första gångens övning – Gå med hunden lös i koppel

Det första vi börjar med är att lära förarna hur man agerar för att få deras hund att gå fot lös i koppel. Vi gör detta främst för att det är en väldigt tydlig och ganska enkel övning att börja träna på en tydlig kommunikation som består av Grönt och Rött ljus. Att vi på köpet får en hund som kan gå fot är en bra bonus även om det är den relationsbyggande delen av övningen som är det viktiga för kommande steg.

Ett viktigt steg i byggandet av förståelse och förtroende mellan hund och förare för att nå en bra relation är att ersätta det fysiska kopplet med ett mentalt. Tittar vi på ekipage ute på stan eller när de börjar vår kurs ser vi oftast att kopplet används som ett verktyg för att styra hunden. Man bromsar hunden genom att dra den bakåt i kopplet man svänger genom att släpa den åt sidan och man söker dess uppmärksamhet genom att dra den mot sig. Skulle man gå in i dessa situationer och bara ta bort kopplet från föraren blir det oftast väldigt problematiskt. Genom att ta bort beroendet av detta fysiska band tvingas föraren att få en fungerande kommunikation med sin hund och hunden tvingas att hålla kontakt med föraren. Återgår vi till att titta på förarna på stan så går de i regel alltid i ett spänt koppel vare sig hunden drar eller inte och skulle kopplet råka bli slakt ser man ofta hur folk helt omedvetet kortar det för att på nytt spänna det. Varför? Jo, för att då känner man var man har hunden utan att behöva se efter. Bekvämt men helt förödande om man vill ha kontakt med sin hund, för varför skulle den någonsin ha koll på er om den konstant känner precis var man är?

Därför går vi med hunden lös i kopplet, kopplet ska bara användas för att rätta till eventuella fel och fungera som en säkerhet ifall hunden faller för en frestelse men styrandet av vart vi ska gå ska göras med det mentala kopplet och med hjälp av rött och grönt. Låter det svårt? Oroa er inte, det är enklare än ni tror! I videon nedan går vi genom hur vi gör och detta tränar vi sedan på under första tillfället.

I videon nedan går vi genom följande,

  1. Hur vi håller i koppel?
  2. Var hunden ska vara när vi går fot?
  3. Hur lär vi hunden att gå fot?

Inför första kurstillfället behöver ni inte träna på detta men det kan vara bra att tänka genom hur ni håller kopplet idag jämfört med hur vi vill att ni ska hålla det.