Kurs våren 2021

Tagit en stund för oss att komma till ett beslut men nu har vi bestämt att vi kommer sätta igång med minst en grundkurs under våren 2021. Grundkursen kommer att starta måndagen den 15 mars och gå över 6 veckor med ett uppehåll för annandag påsk.

Vår kursverksamhet har minskat kraftigt de senaste åren på grund av andra åtaganden, att vi har blivit fler 2-benta i flocken och att Lina som är en stöttepelare i verksamheten inte längre har samma möjlighet att hjälpa till efter sviterna från hennes olycka.

Det har legat nära ett beslut att stänga verksamheten helt men vi har helt enkelt för många förfrågningar för att det ska kännas ok att sluta. Däremot kommer vi ändra något i upplägget av våra kurser för att få ihop det. Våra Grundkurser kommer från 2021 vara på sex tillfällen och troligtvis i något mindre grupper än tidigare.

Välkomna att anmäla er på info@berraskurser.se