Årets sista kurser

Årets sista kurser, grundkurs med start den 12 oktober och om intresse finns så kommer vi hålla en extrainsatt påbyggnads/fortsättningskurs på fyra gånger med start den 13 oktober.

Efter det håller vi vinter och återkommer i mars 2016.

270514 - Y-Photo - 11193 - 24