Individuell kurs för bästa start

Vi har under de senaste åren inte kunnat bemöta efterfrågan utan dessvärre fått tacka nej till många som velat gå kurs eftersom vi har haft för få kurser och för långt mellan dem. Med två små döttrar och framförallt andra åtagande i jobb och verksamheter, har gjort att tiden inte har räckt till. Dessutom har vi under åren i regel sagt nej till privatlektioner, dels av tidsbrist men också på grund av teoridelen på våra kurser. Att förstå hur man ska göra och varför det då fungerar är en förutsättning för att lyckas och privatlektioner blir ofta för långa och med för mycket information på kort tid för att förarna ska kunna ta till sig det. 

Med denna bakgrund erbjuder vi ett nytt individuellt kursupplägg för att i första hand hjälpa hundägare med unghundar att börja rätt oavsett om vi har kurser igång eller inte. 

Upplägget består av tre individuella lektioner på ungefär en halvtimme med förberedande teori inför varje lektion i ett paket. Inför varje lektion skickas det ut en text med tillhörande videoklipp för förarna att förbereda sig med inför den praktiska delen av lektionen. Detta ger förarna en möjlighet att i lugn och ro innan varje lektion läsa sig in på hur vi arbetar, varför vi gör på ett visst sätt och vad som ska jobbas på under kommande lektion. Under den praktiska lektionen kommer det givetvis finnas möjlighet för frågor och förtydliganden men tanken är att denna tiden ska spenderas på att arbeta med hunden istället för att bearbeta ny teori när man för sin hund. 

Tanken är att detta är ett flexibelt upplägg där man kommer överens om datum för träffar när man anmält sig. Träffarna ska ske med en till två veckor mellan varje tillfälle och kan bokas både dagtid och kvällstid. Svårigheten och störningarna i träningen ökas genom att vi har med egna hundar på slutet eller slår ihop 2-3 ekipage på sista träningen om det passar baserat på nivån man är på då.

Målet med dessa tre veckor är att man ska stå på en stadig praktisk och teoretisk grund för att bygga en bra relation till sin hund. Vi kommer även erbjuda fortsättning i olika former för ekipage som går genom detta kursupplägg. 

Dessa kurser kommer i första hand hållas av Lina då det framförallt är hon som jobbat en-till-en med ekipage under de tolv åren vi har hållit kurser. Antalet platser är begränsade men vi hoppas att genom att hålla ett rullande schema kunna erbjuda så många som möjligt en bra start med sin nya familjemedlem. 

För mer information och anmälan hör av er på lina@berraskurser.se

Många fördelar med det nya upplägget.

Även om den största nackdelen är att man inte har en hel grupp att lära sig av och inte utsättas för de störningar en grupp skapar så ser vi många fördelar med det nya upplägget.

Börja vid rätt ålder, i och med det flexibla upplägget kommer vi större utsträckning kunna anpassa starten för när det är bäst för hunden. Optimalt är från ca 4 till 6 månader beroende 

på individ, förarens tidigare erfarenhet och ras.

Flexibilitet, vi har under åren alltid haft en del som velat gå kurs men haft jobb som gjort att man inte kan gå ett antal veckor samma tid på grund av jobbscheman eller skiftarbete. Flexibiliteten kan även innebära att man börjar tidigare med en hund men låter det gå två veckor mellan gångerna för att hunden även ska hinna mogna lite mer under utbildningstiden.

Kullsyskon eller vänner som skaffat valp, att samköra detta för ett par enskilda ekipage är absolut fullt möjligt. 

Famljehund, Inga problem, kom hela familjen och titta. Alla kan dessvärre inte träna men absolut både husse och matte kommer få hjälp.  

Personlig coachning, även om vi tycker att en stor grupp har sina fördelar så är det många som blir nervösa inför att jobba i grupp och får nu ett ypperligt tillfälle att börja planerat och strukturerat med en egen instruktör.